News

Dat éischt Buch vum Emil ass do – ass op lëtzebuergisch a fir Kanner vun 3-6 Joër
Wann och Dir e Buch mat Widmung wëllt da mellt Iech einfach.
d’Buch kritt Dir awer och iwwerall ze kafen, beim Ernster oder direkt bei der Edition Phi
an den Emil ass och bei Youtube – lauschtert emol eran:
https://youtu.be/Q3Qsrr3PEZI
Visits: 1455